The Daily Amandi

Get In My Amandi.

Värma huset

Vilken metod använder du för att värma upp ditt hus? Använder du dig av en sådan brännare som bränner pellets? Eller kör ni på olja? Direkt el? Eller kanske har ni värmefångare och paneler? Ja det finns många olika sätt att använda sig av då det handlar om att värma upp ett hus men man ser att pellets är väldigt populärt nu för tiden då det inte är så dyrt att installera men inte heller kostar så mycket att underhålla. Man måste bara sota av den då och då.